Hiển thị tất cả 3 kết quả

Listening and Notetaking Skills 4th edtion PDF Download

Listening and Notetaking Skills 4th edtion PDF Download
Listening and Notetaking Skills 4th edtion PDF Download

Listening & Notetaking Skills 1, 2, 3 Student’s book, Answer Key, Audio & Video:

Đây là bộ sách bao gồm nội dung hấp dẫn của National Geographic và video có chứa các cuộc phỏng vấn và video chân thực với các nhà thám hiểm của National Geographic.

Các bạn có thể tham khảo thêm bộ Reading Explorer (3rd Edition) Download để cải thiện kỹ năng của mình nhé

Phương pháp độc đáo này thu hút học sinh trong quá trình nâng cao khả năng nghe hiểu và phát triển kỹ năng notetaking:

  • Các video chân thực của National Geographic cung cấp bối cảnh ý nghĩa cho việc thảo luận và áp dụng các kỹ năng cần thiết về nghe, ghi chép và từ vựng.
  • Các bài giảng học thuật mới và được cập nhật cung cấp nội dung hấp dẫn, liên môn học mô phỏng các kịch bản chân thực nhất để đạt được sự sẵn sàng học tập tối đa.
  • Mỗi Unit giới thiệu các chiến lược ghi chú tập trung để chuẩn bị cho học sinh thành công trong công việc học tập của mình.