Learn Hot English – Issue 224, January 2021

224 lượt tải

Tạp chí Learn Hot English – Số 224, Tháng 1 năm 2021 bao gồm nhiều phần hấp dẫn, như News Digest với tin tức quốc tế, Grammar Fun giúp cải thiện ngữ pháp, Vocabulary Clinic giúp mở rộng vốn từ vựng, Functional Language giúp nâng cao khả năng giao tiếp hàng ngày, Culture Spot giới thiệu văn hóa và lối sống của các quốc gia… Tạp chí này là một nguồn tài liệu hữu ích cho những ai muốn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

Danh mục: