Learn Hot English Magazine Issue 225 – February 2021

413 lượt tải

Tạp chí Learn Hot English – Số 225, Tháng 2 năm 2021 tiếp tục cung cấp các chủ đề hấp dẫn và bổ ích cho người học tiếng Anh. Tạp chí sẽ giúp các bạn học đa dạng kiến thức từ từ vựng, ngữ pháp tới các bài Reading/Listening kèm audio cung cấp các bài đọc và bài nghe từ âm nhạc, phim ảnh, du lịch đến khoa học và công nghệ.

  • Download PDF & Audio
Danh mục: