Hiển thị tất cả 8 kết quả

Business Partner Download Trọn bộ

Business Partner Download Trọn bộ

Business Partner A1, A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1 PDF Download Full. Với bộ sách này, người học sẽ tiến bộ đáng kể trong việc học tiếng Anh đồng thời cải thiện khả năng tìm việc làm.

Các bạn có thể tham khảo thêm ở bộ Focus (2nd edition) để củng cố thêm 4 kỹ năng của mình nhé!

Bộ sách của Pearson Education không giả định bất kỳ kiến thức nào về môi trường làm việc và được thiết kế dành cho những sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc, tất cả nội dung của nó sẽ dựa trên kiến thức & kinh nghiệm business thực tế. Nó cũng cung cấp nhiều gợi ý và cách sử dụng tài liệu khác nhau cho các bạn đã có việc làm.