Hiển thị tất cả 18 kết quả

IELTS Actual Tests 2023 PDF Download

IELTS Actual Tests 2023 là bộ sách tổng hợp các bài thi IELTS Thực tế năm 2023 & các năm trước đó. Đây sẽ là bộ tài liệu vô cùng hữu ích cho các bạn đang trong quá trình luyện đề hoặc chuẩn bị bước vào kỳ thi IELTS thực tế.

IELTS Tests 2023 sẽ bao gồm ở các kỹ năng:

  • Bài thi IELTS Listening Tests 2023: sẽ bao gồm link tải PDF, Audio & Scripts đầy đủ
  • Bài thi IELTS Reading Tests 2023: Sẽ bao gồm link tải PDF, đầy đủ đáp án.
  • Bài thi IELTS Writing Tests 2023: Sẽ bao gồm link tải PDF, đầy đủ ở cả Task 1 & Task 2.
  • Bài thi IELTS Reading Tests 2023: Sẽ bao gồm link tải PDF & Audio các phần samples để các bạn ôn luyện.

Với các bài thi IELTS thực tế 2023 và các năm trước này, các bạn sẽ có được nguồn tài liệu bổ trợ rất giá trị nhé.