Tag Archives: ielts writing task 2

IELTS Writing Simon – Phương pháp hay học IELTS Writing

IELTS Writing Simon

IELTS Writing Simon là một trong những phương pháp học Writing được khá là nhiều người nhắc đến & áp dụng. Điển hình các bạn cũng có thể thấy rằng các giáo viên ở Việt Nam mình nhắc tới & sử dụng các bài mẫu, phương pháp của IELTS Simon khá là nhiều. Vậy IELTS […]

Ideas for IELTS Topics Simon – Free download pdf

Ideas for IELTS Topics Simon là một trong những tài liệu được bán tại website của thầy Simon. Ở bài viết này, chúng ta cùng phân tích bộ tài liệu này nhé, coi nó hay chỗ nào. Trong quá trình học IELTS thì đương nhiên là các bạn đã từng nghe đâu đó về thầy […]

Advantage disadvantage essay

Advantage disadvantage essay - cách viết dạng bài IELTS Writing task 2

Advantage disadvantage essay là một trong những dạng bài trong IELTS Writing khá phổ biến. Tỉ lệ ra dạng bài này khá cao ở các kỳ thi IELTS gần đây ở Việt Nam. Các bạn tham khảo một số hướng dẫn cũng như bài mẫu của một số giáo viên IELTS nổi tiếng ở bài […]