Tag Archives: tài liệu IELTS Writing

IELTS Writing Simon – Phương pháp hay học IELTS Writing

IELTS Writing Simon

IELTS Writing Simon là một trong những phương pháp học Writing được khá là nhiều người nhắc đến & áp dụng. Điển hình các bạn cũng có thể thấy rằng các giáo viên ở Việt Nam mình nhắc tới & sử dụng các bài mẫu, phương pháp của IELTS Simon khá là nhiều. Vậy IELTS […]

Advantage disadvantage essay

Advantage disadvantage essay - cách viết dạng bài IELTS Writing task 2

Advantage disadvantage essay là một trong những dạng bài trong IELTS Writing khá phổ biến. Tỉ lệ ra dạng bài này khá cao ở các kỳ thi IELTS gần đây ở Việt Nam. Các bạn tham khảo một số hướng dẫn cũng như bài mẫu của một số giáo viên IELTS nổi tiếng ở bài […]