Tạp chí Harvard Business Review được xuất bản từ năm 1922 bởi trường kinh doanh Harvard. Đây là tạp chí tổng hợp rất nhiều case study, các nghiên cứu của các giáo sư nổi tiếng về kinh doanh. Đây được vinh danh như là kho từ điển về kinh doanh của thế giới. Nếu bạn…

Nội dung/Link tải này chỉ dành cho VIP Access 1 Year Membership only. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để hiển thị:
Login Become membership