Tổng hợp bài mẫu dạng bài Discussion Essay

Tổng hợp bài mẫu dạng bài Discussion Essay sẽ là series đi vào cung cấp cho các bạn các bài mẫu IELTS Writing Task 2 dạng bài Discussion Essay band 8.0, để từ đó có thể giúp các bạn cải thiện kỹ năng Writing của mình ha.

Tổng hợp bài mẫu dạng bài Discussion Essay
Tổng hợp bài mẫu dạng bài Discussion Essay

Thay vì phải tham khảo rất nhiều tài liệu và sẽ rất dễ làm các bạn bị bối rối và không đảm bảo chất lượng nội dung, thì với Tổng hợp bài mẫu dạng bài Discussion Essay này từ Ucalearn.com, các bạn sẽ có được nguồn bài mẫu chất lượng nhé.

Giới thiệu về dạng bài Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2:

Giới thiệu chung & đặc điểm nhận diện dạng bài Discussion Essay:

Trong phần IELTS Writing dạng viết Discussion, sẽ cung cấp hai quan điểm/vấn đề đối lập và yêu cầu người viết phải thảo luận về cả hai và đưa ra quan điểm của mình.

Điều quan trọng các bạn cần lưu ý là cần duy trì tính khách quan trong việc phân tích các khía cạnh của vấn đề trước khi đưa ra ý kiến cá nhân. Một số đặc điểm nhận diện của dạng bài này đó là các bạn sẽ gặp các câu hỏi như này ở đề bài:

Dạng bài:Câu hỏi nhận diện:
Discussion Essay
  • Discuss both views and give your opinion.
  • Discuss both these views and then give your own opinion.
  • Discuss both sides of this argument and give your own opinion.

Vì dụ như đề sau:

Some people think governments should spend money on faster means of public transport. However, others think money should be spent on other priorities (eg cost, environment). Discuss both view and give your own opinion.

Khi đọc đề này, chúng ta sẽ biết ngay nó thuộc dạng bài Discussion Essay liền ha. Để có thể hiểu được cách viết và cách triển khai bài viết dạng bài Discussion này một cách chi tiết, các bạn hãy tham khảo phần khoá học IELTS Writing Task 2 by IELTS Liz hoặc IELTS Writing Simon Course nhé.

Dưới đây là cấu trúc 1 bài viết IELTS dạng bài Discussion Essay nhé:

Cấu trúc bài viết - tổng hợp bài mẫu dạng bài Discussion Essay
Cấu trúc bài viết – tổng hợp bài mẫu dạng bài Discussion Essay

Về cấu trúc thì các dạng bài trong IELTS Writing Task 2 đều có chung 1 cấu trúc như nhau thôi, chỉ khác nhau ở cách các bạn triển khai ideas cũng như từ vựng của các bạn sử dụng như nhau thôi.

Mọi người có thể tham khảo cách viết dạng bài này ở ĐÂY. Còn dưới đây sẽ là phần bài mẫu để các bạn nghiên cứu để học theo ideas cũng như từ vựng nhé.

Về ideas để triển khai cho các bài viết trong IELTS Writing Task 2, các bạn nên tham khảo thêm ở Ideas for IELTS Topics Liz PDF nhé.

Tổng hợp bài mẫu dạng bài Discussion Essay band 8.0 [Update 2023]

Tương tự như Tổng hợp bài mẫu dạng Opinion Essay, ở dạng bài này các bạn cũng sẽ được tham khảo các bài mẫu band 8.0+ được tổng hợp từ các giáo viên nổi tiếng ở Việt Nam cũng như nước ngoài, và từ các đầu sách IELTS Writing nổi tiếng.

Tham khảo bài mẫu các dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2:

Các bạn hãy tham khảo 1 bài mẫu được Ucalearn.com tổng hợp nhé:

Thay vì phải tốn hàng giờ tìm tài liệu và lọc bài samples Answers, thì đây sẽ là điều sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều nhé:

* Các bài mẫu này chỉ dành cho các bạn đăng ký membership