Tổng hợp bài mẫu dạng bài Two-Part Question Essay

Two-Part Question Essay là một trong những dạng bài khá khó ở trong IELTS Writing Task 2, và hiện nay đang là xu hướng ra đề ở các bài thi thực tế IELTS Writing Task 2. Trong bài tổng hợp này, Ucalearn.com sẽ cung cấp cho các bạn các bài mẫu được tuyển chọn band cao để các bạn tham khảo nhé.

Tổng hợp bài mẫu dạng bài Two-Part Question Essay
Tổng hợp bài mẫu dạng bài Two-Part Question Essay

Giới thiệu về dạng bài Two-Part Question Essay trong IELTS Writing Task 2:

Đặc điểm nhận dạng:

Two-part question IELTS (hay còn được gọi là Direct question/ Double question) là dạng bài mà ở đó, đề bài sẽ đưa ra 1 chủ đề và yêu cầu thí sinh đưa ra câu trả lời tới 2 câu hỏi liên quan tới chủ đề đó. Đây là dạng bài tương đối khó trong IELTS Writing Task 2 mà các bạn cần phải chuẩn bị nhé.

Đặc điểm nhận dạng của dạng bài này tương đối đơn giản, các bạn chỉ cần thấy đề đưa ra 2 câu hỏi liên quan tới chủ đề được đưa ra thì đó chính là nó ha ^^

Ví dụ như câu bộ đề dưới đây:

In recent years, the family structure has changed, as well as family roles. What are the changes occurring? Do you think these changes are positive or negative?

Ở câu hỏi này, các bạn sẽ phải trả lời 2 câu hỏi nhỏ:

  1. What are the changes occurring?
  2. Do you think these changes are positive or negative?

Cách thức triển khai 1 bài viết dạng bài Two-Part Question Essay

Tương tự như các dạng bài thường gặp trong kỳ thi IELTS Writing Task 2, dạng bài Two-Part Question Essay cũng tuân theo một quy trình làm bài cơ bản như sau:

  • Đầu tiên là phân tích đề bài,
  • Sau đó phát triển luận điểm và trình bày từng đoạn,
  • Liệt kê các ví dụ để hỗ trợ ý tưởng,
  • Cuối cùng là kiểm tra lại bài trước khi kết thúc thời gian.

Về phương pháp làm dạng bài này, các bạn có thể tham khảo bài viết của IDP hoặc tham khảo hướng dẫn chi tiết cách viết trong bộ bài giảng khoá học IELTS Writing Simon hoặc IELTS Writing Task 2 course by IELTS Liz.

Tổng hợp bài mẫu dạng bài Two-Part Question Essay [Updating 2023]

bài mẫu band cao dạng bài Two-Part Question Essay samples
bài mẫu band cao dạng bài Two-Part Question Essay samples

Ở trong series Tổng hợp bài mẫu dạng bài Two-Part Question Essay, các bạn sẽ được tham khảo các bài mẫu band 8.0+ được tổng hợp từ các giáo viên nổi tiếng ở Việt Nam cũng như nước ngoài, và từ các đầu sách IELTS Writing nổi tiếng.

Tham khảo bài mẫu các dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2:

Các bạn hãy tham khảo 1 bài mẫu được Ucalearn.com tổng hợp nhé:

Thay vì phải tốn hàng giờ tìm tài liệu và lọc bài Two-Part Question Essay samples Answers, thì đây sẽ là điều sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều nhé:

* Các bài mẫu này chỉ dành cho các bạn đăng ký membership