Advantage disadvantage essay

Advantage disadvantage essay - cách viết dạng bài IELTS Writing task 2

Advantage disadvantage essay là một trong những dạng bài trong IELTS Writing khá phổ biến. Tỉ lệ ra dạng bài này khá cao ở các kỳ thi IELTS gần đây ở Việt Nam.

Các bạn tham khảo một số hướng dẫn cũng như bài mẫu của một số giáo viên IELTS nổi tiếng ở bài này ha.

Hướng dẫn IELTS Writing của IELTS Simon & IELTS Liz

Bài mẫu Advantage disadvantage essay:

Để có thể hiểu được cách viết 1 bài viết cụ thể về dạng bài này, chúng ta sẽ phân tích từ bài mẫu chuẩn của nó, từ đó rút ra cách làm hiệu quả cho dạng bài này nhé.

In some countries young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decide to do this.

Bài mẫu 1 – Ủng hộ quan điểm “taking a gap year”:

It is quite common these days for young people in many countries to have a break from studying after graduating from high school. This trend is not restricted to rich students who have the money to travel but is also evident among poorer students who choose to work and become economically independent for a period of time.The reasons for this trend may involve the recognition that a young adult who passes directly from school to university is rather restricted in terms of general knowledge and experience of the world. By contrast, those who have spent some time earning a living or travelling to other places have a broader view of life and better personal resources to draw on. They tend to be more independent, which is a very important factor in academic study and research, as well as giving them an advantage in terms of coping with the challenges of student life.

However, there are certainly dangers in taking time off at that important age. Young adults may end up never returning to their studies or finding it difficult to re-adapt to an academic environment. They may think that it is better to continue in a particular job or to do something completely different from a university course. But overall, I think this is less likely today when academic qualifications are essential for getting a reasonable career.

My view is that young people should be encouraged to broaden their horizons. That is the best way for them to get a clear perspective of what they are hoping to do with their lives and why. Students with such a perspective are usually the most effective and motivated ones and taking a year off may be the best way to gain this.

Phân tích cấu trúc bài mẫu dạng bài Advantage disadvantage essay này:

 • Đoạn 1: Bằng lời lẽ ngắn gọn, người viết trực tiếp đưa ra vấn đề cần thảo luận: rất nhiều học sinh (cả giàu lẫn nghèo) chọn phương án không học đại học ngay sau khi tốt nghiệp trung học (taking a gap year). Đoạn này hãy viết thật ngắn gọn nhé.
 • Đoạn 2: là đoạn lập luận. Bằng biện pháp so sánh/đối chiếu, người viết chứng minh rằng những học sinh lựa chọn phương án không học đại học ngay sau khi tốt nghiệp trung học sẽ có ưu thế hơn. Trong văn nghị luận, đoạn văn này là phần đưa ra luận điểm phụ, trình bày luận điểm đó một cách cụ thể, thuyết phục để bảo vệ quan điểm của bài viết. Đây cũng là đoạn quyết định điểm số của bài viết.
 • Đoạn 3: là đoạn phản bác hoặc nhượng bộ. Những học sinh chọn phương án không học đại học ngay sau khi tốt nghiệp trung học có thể sẽ đối mặt với những ảnh hưởng tiêu cực nào đó. Nhưng ngay sau đó, người viết có biết rằng ngày nay học sinh có thể tránh được những ảnh hưởng tiêu cực tiềm ản này tương đối dễ dàng, từ đó tiến thêm một bước trong việc chứng minh quan điểm của mình. Lưu ý là ngoài việc đưa ra các luận cứ thích hợp để bảo vệ quan điểm mà mình ủng hộ, bạn còn phải biết đánh giá một cách khách quan các quan điểm đối lập. Đoạn lập luận và đoạn phản bác tạo thành phần thân bài.
 • Đoạn 4: là đoạn kết luận. Đoạn này nhắc lại quan điểm (luận điểm chính) của bài viết – tức ủng hộ việc không học đại học ngay sau khi tốt nghiệp) đồng thời nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng của việc này.

Cấu trúc ủng hộ một quan điểm nào đó (theo bài mẫu ở trên):

Đối với đoạn mở đầu:

 • Viết một đến hai câu giới thiệu nội dung cần thảo luận mà đề bài đã nêu
 • Trong đoạn này, có thể nói rõ quan điểm mà bài viết ủng hộ, tức luận điểm chính

Đối với đoạn lập luận (Thân bài):

 • Trình bày luận điểm phụ thứ nhất & diễn giải sáng rõ để bảo vệ luận điểm chính.
 • Trình bày luận điểm phụ thứ 2 & diễn giải sáng rõ để bảo vệ luận điểm chính.

Đoạn phản bác (thân bài):

 • Nên quan điểm đối lập, trình bày dẫn chứng cho thấy quan điểm đối lập cũng có khía cạnh hợp lý.
 • Nêu lý lẽ để chỉ ra rằng quan điểm đối lập vẫn thiếu sức thuyết phục, từ đó tiến thêm một bước trong vieejec khẳng định quan điểm của mình.

Đoạn kết bài:

 1. Nhắc lại quan điểm mà bài viết ủng hộ (luận điểm chính)
 2. Mở rộng vấn đề đã thảo luận, nhưng tránh nêu quan điểm mới

 

Ở bài sau, mình sẽ đưa ra bài viết theo hướng không ủng hộ quan điểm. Qua đó các bạn sẽ có cách nhìn cụ thể hơn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *